سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابراهم هاشمیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا قاسم ثانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تاکنون روشهای مختلفی برای حل «مساله کنترل» که یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی در هوش مصنوعی است، ارائه شده است. یکی از این روشها که فرابرنامه ریزی نام دارد، پیشنهاد میکند برنامه ریزی در دو سطح انجام شود. سطح اول وظیفه برنامه ریزی وحل مساله اصلی را بر عهده داردو سطح دوم از برنامه ریزی دیگری برای هدایت برنامه ریز سطح اول در مسیر صحیح حل مساله و حل مساله کنترل استفاده میکند. تنهافرابرنامه ریزی که تاکنون پیاده سازی و بکار گرفته شده است، فرابرنامه ریزی به نام مالجین (۱۹۸۱) است که در آن سطح فرابرنامه ریزی تنها برای یک دامنه خاص (ژنتیک مولکولی) پیاده سای شده است. به عبارت دیگر فرابرنامه ریز مالجین وابسته به دامنه خاص ژنتیک مولکولی است و فراقوانین بکار گرفته شده در لایه فرابرنامه ریزی آن تنها در این دامنه قابل استفاده است. در این مقاله فرابرنامه ریز مستقل از دامنه ای که آن را فیلسوف نامیدیم معرفی میگردد که قادر است فراقوانین کنترلی حاکم بر هر دامنه ای رابا حل چند مساله دامنه استخراج نماید وبا بکارگیری این قوانین، زمان حل مسائل آتی آن دامنه را بهبود بخشد.