سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامبیز اکبرزاده –

چکیده:

نمودار پارتو برای کشف موضوعاتی که بیشترین درصد مشکلات را سبب شده اند به کار می رود. با استفاده از این ابزار می توان تغییرات ایجاد شده در روندحوادث و ارتباط آنها با عواملی در آنها نقش مهمی را دارد شناسایی نموده و اقدام مناسب و بهینه را قبل ازافزایش آنها انجام داد. با این ابزار کیفیت آموزش یه صورت مداوم و پیوسته (خصوصا در حوادثی که ناشی از خطای فردی میباشد) کنترل شده و از حالت روتین اجرای برنامه مدون سالیانه خارج می شود. هم چنین سایر موارد مربوط مانند بیشترین اعضا آسیب پذیر درکارکنان، زمانهای مستعد برای بروز حادثه، واحدهای دارای حادثه بیشتر، اولویت بندی شبه حوادث برای اقدام اصلاحی و … به راحتی قابل بررسی و برنامه ریزی برای رفع میباشد.