مقاله کنترل بهينه شار حرارتي سطحي در يک جسم دوبعدي با خواص وابسته به دما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۵۳۷ تا ۵۴۵ منتشر شده است.
نام: کنترل بهينه شار حرارتي سطحي در يک جسم دوبعدي با خواص وابسته به دما
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدايت حرارتي معکوس
مقاله کنترل بهينه شار حرارتي
مقاله گراديان مزدوج
مقاله مرز مرکب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوثري فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله کنترل شار حرارتي سطحي در يک جسم دو بعدي با شکل دلخواه براي دستيابي به ميدان دمايي با توزيع مشخص در مدت زمان معلوم بررسي شده است. روش گراديان مزدوج به همراه معادله الحاقي به عنوان روشي مفيد براي حل اين مساله به کار رفته است. کارآيي اين روش در مورد يک پروفيل آلومينيومي بررسي و نتايح براي سه نسخه متفاوت از روش گراديان مزدوج، فلچر-ريويز، پولاک-ريبير و پاول-بيل، با هم مقايسه شده اند. اثرات نرمال کردن بردار جستجو و افزودن جمله منظم کننده نيز بررسي شده است. نتايج نشان مي دهند براي گام هاي زماني بزرگ، نسخه پاول-بيل به همراه نرمال کردن بردار مسير جستجو و براي گام هاي زماني کوچک نسخه پولاک-ريبير خطاي کمتري را در ميدان دماي محاسبه شده نهايي به دست مي دهند. همچنين افزودن جمله منظم کننده، سبب کاهش دامنه نوسان شار تخمين زده، مي شود.