سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایرج حسن زاده – دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی برق
محمدباقر بناء شریفیان – دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی برق
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در مقاله حاضر چند تابع هدف جهت کنترل بهینه توان راکتیو و ولتاژ سیستم معرفی شده و نهایتاً بهترین آنها برگزیده می شود . جهت اینکار از روش بهینه سازی HJ(Hooke & Jeeves) که یک روش عددی غیرخطی بوده و از لحاظ برنامه نویسی نیز بسیار ساده است، استفاده می شود . از آنجا که پخش بار در تحلیل سیستم بکار گرفته شده، روش مورد استفاده قابل اعمال به هر نوع شبکه اعم از شعاعی، حلقوی و تار عنکبوتی، می باشد . نتایج شبیه سازی ها نشان داده اند که هرگاه ولتاژ باسهای شبکه نیز در تابع هدف گنجانده شوند، نتایج بهتر خواهد بود . با توجه به سرعت بالا و سادگی روش ارائه شده، این روش می تواند در کنترل توان راکتیو و ولتاژ سیسیتم بصورت زمان واقعی (On-Line) مفید باشد . نرم افزار تهیه شده جهت خازن گذاری بهینه با توابع هدف متفاوت به یک شبکه توزیع شعاعی اعمال شده و نتایج حاصل به شکل جدول و منحنی آورده شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .