سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا بسمی – دانشگاه شاهد

چکیده:

یک عامل مهم در عملکرد بهینه موتور های رلوکتانسی سوئیچ شونده (SR) زمان روشن و خاموش شدن سوئیچ ها در وضعیت خاصی از موقعیت های روتور و استاتور با توجه به یک سرعت خاص می باشد . با انتخاب هر سرعت مشخص برای موتور وضعیت بهینه برای روشن و خاموش شدن موتور می تواند متفاوت از سرعت های انتخاب شده دیگرباشد . در این مقاله از روش الگوریتم ژنتیک (GA) برای بدست آوردن زمان روشن شدن و خاموش شدن سوئیچ ها جهت عملکرد موتور با کارائی بالا در چند سرعت مشخص استفاده شده است . لحظه روشن شدن و خاموش شدن سوئیچ ها می بایست با توجه به شرایط عملکرد موتور و ساختار موتور تعیین شود . الگوریتم ژنتیک در بدست آوردن لحظه روشن و خاموش شدن سوئیچ ها از سرعت خوبی برخوردار می باشد و نسبت به جستجوی ساده برتری دارد . در این مقاله شرایط سوئیچ زنی به گونه ای فرض شده است تا هیچ اثر متقابلی بین فازها برقرار نشود و شرط عملکرد هر فاز مستقل از فاز بعدی برقرار گردد .