سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیاض رحیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سهیل منجمی نژاد – دانشجوی دکتری سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم کنترل بهینه غیر متمرکز برای ساختمانهای چند طبقه ارائه شده است این سازه ها در تمامی طبقات دارای محرکه هستند. برای بررسی و مقایسه کارایی الگوریتم غیرمتمرکز با الگوریتم متمرکز، اندیس "زیر بهینگی" معرفی شده است. با مثال های عددی کارایی این روش برای سازه هایی با تعداد طبقات گوناگون بررسی شده است. نتایج حاصله کارایی مناسب الگوریتم غیرمتمرکز را در حالات مختلف نشان می دهند