سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
آرش رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:
در این مقاله با استفاده از الگوریتم های تکاملی کلونی زنبورعسل و کرم شب تاب یک کنترل کننده PID بهینه برای کنترل فرکانس بار سیستم های قدرت طراحی شده است. روش ارائه شده برای سیستم های قدرت سه ناحیه ای موردبررسی قرار گرفته که نتایج نشان دهنده کارایی روش های ابتکاری است. در این مقاله برای تنظیم کنترل فرکانس بار فقط نیاز به تنظیم کنترل کننده PID برای تابع انتقال در ناحیه i داریم. که با استفاده از الگوریتم های کلونی زنبور عسل و کرم شب تاب مقدار بهینه برای تنظیم کننده PID به دست آمده است. و نتایج به دست آمده از این دو روش مورد مقایسه قرار گرفته است که عملکرد میرایی مطلوب را می توان به دست آورد. نتایج شبیه سازی ها توسط نرم افزار MATLAB انجام شده است.