سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول کنارنگی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی- دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه علاوه بر تامین بار تقاضای مصرف کنندگان با ولتاژ و فرکانس در محدوده های قابل قبول، تامین انرژی الکتریکی با حداقل هزینه و با حداکثر راندمان و ضریب قابلیت اطمینان بالا، از جمله اهداف اساسی تمام مراکز کنترل انرژی الکتریکی در مارحل برنامه ریزی و بهره برداری از شبکه های قدرت می باشد. در صورتیکه پارامترهای شبکه یا بار تقاضا تغییر نماید، تمامی پارامترهای فوق الذکر نیز تغییر نموده و عملیات کنترل در شبکه ، مورد لزوم خواهد بود. از طرف دیگر با اینکه هزینه بهره برداری سیستم های قدرت بطور مستقیم به کنترل قدرت اکتیو تولیدی بستگی دارد. قدرت راکتیو شبکه نیز باید در مدنظر قرار گیرد. چرا که می تواند بطور غیرمستقیم روی هزینه و نحوه بهره برداری از شبکه های قدرت اثر داشته باشد. بدین ترتیب می توان با کنترل قدرت راکتیو شبکه ضمن کاهش تلفات شبکه، سطح ولتاژ شبکه را نیز بهبود بخشید. در این مقاله ابتدا فرض می شود که تقسیم بهینه قدرت اکتیو شبکه قبلا صورت گرفته و پس از آن کنترل قدرت راکتیو صورت می گیرد. بر این اساس یک مدل ریاضی به صورت برنامه ریزی خطی ارائه می گردد که با حل آن می توان بطور هعمزمان ضمن به حداقل رساندن تلفات شبکه، تمامی پارامترها، اعم از پارامترهای شبکه یا متغیرهای کنترل را در محدوده قابل قبول قرار داد.