سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
راضیه ایرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آبادکتول، ایران
سیدمصطفی قدمی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

چکیده:
در این مقاله برای کنترل بیماری ایدز از تکنیک معادلات ریکاتی وابسته به حالت استفاده شده است. در ابتدا، مدل ریاضی حاکم بر این متغیرها نشان داده شد. سپس، میزان تأثیر تزریق دارو بر از بین بردن ویروس نقص ایمنی بدن، یلولهای سالم و سلولهای هدف بررسی گردید. در ادامه، معادله رکاتی وابسته به حالت برای یک سیستم غیرخطی آفین و تابع معیار مرتبه دو ارائه شد. در انتها، با تعریف سناریوهای مختلف، عملکرد کنترل کننده طراحی شده، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که معادلات ریکاتی وابسته به حالت نتیجه مورد انتظار را به خوبی برآورده می نماید.