سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شاه محمدی مهرجردی – مسئول واحد فناوری اطلاعات و GIS اداره کل جغرافیایی پستی کشور، فارغ‌التح

چکیده:

امروزه کلمه الکترونیک با بسیاری از کلمات دیگر ترکیب شده و لغات جدیدی را در فرهنگ ها ساخته که هر روزه نیز بر تعداد آن افزوده می گردد. لغاتی چون دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، تجارت الکترونیک کلماتی هستند که هر روزه شنیده شده و مردم کوچه و بازار نیز کم و بیش با مفاهیم این دسته از لغت ها و ترکیبات آشنایی دارند. بسترسازی برای پیاده سازی چنین ترکیباتی با استفاده از آخرین فنآوری اطلاعات صورت می پذیرد. عنصرهاو عامل هیا گوناگونی باید در کنار هم قرار گیرند،‌تا بتوان بسترهای لازم برای تحقق شهر الکترونیک را فراهم ساخت. در یک شهر الکترونیک باید سازمان ها و ارگان های متفاوتی زیرساختهای لازم را فراهم ساخته تا یک شهر الکترونیک تحقق بخشد. یکی از عوامل کلیدی در ساختار شهر الکترونیک که متأسفانه توجه کمی بدان شده کنترل هوشمند ترافیک، نظم و امنیت شهربا استفاده از آخرین فن آوری های روز می باشد. اگر در یک شهر الکترونیک همه زیرساختهای لازم فراهم گردیده اما امنیت و روش های اعمال پلیس الکترونیک مثل کنترل ترافیک هوشمند و غیره را فراهم نشده باشند، موجب خواهد گردید که زیرساختهای فراهم شده را نوان جامع عمل رسانید. موضوع این مقاله کنترل ترافیک، نظم و امنیت هوشمند یا به عبارتی کلی تر پلیس الکترونیک می باشد. تعریف پلیس الکترونیک به طور عام پیچیده بوده و مانند سایر تعریف های ترکیبی الکترونیک تعریف جامع و دقیق آن مشکل می باشد. در این مقاله ابتدا روش های گوناگون پلیس الکترونیک که قابل پیاده سازی می باشند تشریح می گردد. سپس به وسابق و تجربیات بعضی از این روش ها در کشورهای پیشرفته اشاره می وشد. در ادامه بر روی روش های تکنیکی قابل پیاده سازی بحث می شود و در انتها مقاله نتیجه گیری می شود.