سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا جاویدان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر مرکز تحقیقات هیدروفیزیک
محمدرضا خسروی – عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر پژوهشکده هوا دریا

چکیده:

یکی از روشهای مدرن جهت کنترل ترافیک کشتی ها و استخراج مشخصات فیزیکی آنها، استفاده از ماهواره است. ماهواره معمولا با خود سنجیده هایی بکار می برد که به قسمتهای مختلف طیف الکترومغناطیسی از خود حساسیت نشان می دهند. بمنظور استفاده بهینه از این طیف، از هر ناحیه، در چند باند بطور همزمان تصویر برداری می شود. این نوع تصاویر دریافتی را چند باندی (mnltispectral) می نامند. تصاویر چند باندی AVHRR ,HRV ,TM ,MMS از این جمله اند. میزان دقت کشف کشتی به قدرت تفکیک (resolution) این تصاویر بستگی دارد و هر چه بیشتر باشد، دقت بهتر ایت. مثلا در ماهواره Spot با قدرت تفکیک ۱۰m، الگوریتمهای کشف کشتی بهتر عمل می کند. در حالی که در تصاویر سنجیده TM ماهواه Landsat که قدرت تفکیک ۳۰ متر را دارند. این دقت کمتر است. همچنین هر چه این قدرت تفکیک بیشتر باشد، کشتی های کوچکتری را می توان شناسایی و طبقه بندی کرد.
در سال ۱۹۷۸، Mcdonnell و Lewis نشان دادند که از نظر تئوری، می توان تصاویر چند باندی ماهواره LandSat را برای کشف کشتی های بزرگ بکار گرفت. در سال ۱۹۸۶ Bakerlan بررسی جامعی از اشکال هندسی wake کشتی انجام داد. Lyden نیز در سال ۱۹۸۸ ساختار wake کشتی ها را بررسی کرد و سه مقوله عمومی را که wake می تواند بر اساس آنها طبقه بندی شود تشخیص داد turbulent wake ,surface wake و internal wake.