سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز حاجی حاجیکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
غلامرضا وثوقی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا موحدی – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کنترل ارتعاشات یکی از موضوعات مهم در ماشین ابزار است زیرا ارتعاشات باعث کاهش صافی سطح می شود که بسیار نامطلوب است. در این مقاله یک مدل دینامیکی یک درجه آزادی برای فرآیند تراش در نظر گرفته شده است که در آن اثر سایش ابزار نیز در نظر گرفته شده است. تحلیل پایداری برای دو حالت ابزار تیز و فرسوده انجام شده است و با استفاده از پسخوراند خطی ساز و کنترل تطبیقی کنترلری برای سیستم طراحی گردیده است. سرعت پیشروی ورودی کنترلی است و با استفاده از کنترل تطبیقی پارامترهای سیستم نادانسته فرض شده است. کنترلر بر یک سیستم ناپایدارو برای دو حالت با ابزار تیز و با ابزار فرسوده اعمال گردیده است و نتایج شبیه سازی آورده شده و نیز روی آنها بحث شده است.