سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حدیث کریمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق و روباتیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

کنترل موقعیت موتورDCتوسط روشهای مختلفی امکان پذیر است،که عمدتًا با کنترل ولتاژآرمیچر و یا کنترل میدان صورت می پذیرد .استفاده از روشهای معمول نیاز به بهینه سازی پارامترهای کنترلر دارد.در این مقاله موقعیت یک موتورDCبااستفاده از ضرائب مقیاس و سوئیچ خودکار بین دو کنترلرفازی در حضور و عدم حضور گشتاور بار،کنترل شده است. سیستم به گونه ای طراحی شده،که در مقابل تغییر پارامترها به طور خودکار اصلاح می شود. اثر تغییرات بار و ولتاژآرمیچر نیز مدنظر بوده است. نتایج با استفاده از نرم افزارMATLABو در محیطSIMULINKنشان می دهند، که بواسطه استفاده از این روش هیچگونه نوسانی در پاسخها دیده نمی شود ،زمان رسیدن به موقعیت مطلوب و خطای حالت دائم نیز بسیار کم است.