سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر سلطانی – دانشیار – دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشکده مهندسی برق
مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان / دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله ، برای یک مشخصه سرعت مرجع دلخواه ، کنترل تعقیب سرعت یک موتور سنکرون مغناطیس دائم از نوع سطحی روتور (SPMSM) ، بدون استفاده از نمونه بردارهای مکانیکی مورد بحث قرار می گیرد . برای پایدار و مقاوم نمودن سیستم کنترل درایو نسبت به تغییر پارامترها و اغتشاش گشتاور بار ، از دو کنترل کننده لغزشی (SMC) از نوع انتگرالی به ترتیب از مرتبه اول و دوم با سیگنال ورودی خطای جریان محور مستقیم (محورd) ورودی و سیگنال های خطاهای تخمینی سرعت و موقعیت روتور استفاده می شود . مولفه های بردار فضایی ولتاژ مرجع فرمان دهنده به اینورتر دو سطحی سه فاز (SV − PWM) بر پایه روش خطی سازی ورودی – خروجی جزئی به کمک سیگنال های مربوط به دو SMCدر دستگاه مختصات دو محوری استاتور تعیین می گردند . به علاوه یک مشاهده گر جدید لغزشی نیز جهت تخمین بهنگام و همزمان موقعیت و سرعت روتور پیشنهاد می گردد که در آن از جریان های اندازه گیری شده استاتور و ولتاژهای دو محوری مرجع اینورتر استفاده می شود . در پایان هم کارآیی استراتژی کنترل پیشنهادی طی یک شبیه سازی کامپیوتری مورد آزمایش قرار می گیرد .