سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بشیر حیدریان – کارشناسمواد،دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیسدانشکده های فنی دا
محمود نیلی احمدابادی – استاد،دانشکده مهندسی متالورژی ومواد پردیسدانشکده های فنی دانشگاه ت

چکیده:

فرایند ریخته گری در حالت نیمه جامد به عنوان روشی نوین در تولید آلیاژ های آهنی وغیر آهنی مطرح است . دراین روشمحصولات به صورت ریختگی تولید نمی شوند بلکه محصولات نهایی طی سه مرحله تولید شمشاولیه،گرمایشمجدد و شکل دهی تهیه می شوند که خواصبالاتری نسبت به قطعات تولید شده توسط روشهای معمول ریخته گری دارند. در این پژوهشکنترل تغییرات کسر مذاب برحسب دما در ۲۵ آلیاژ مختلفچدن نشکن با در نظر گرفتن قابلیت آستمپر پذیری بررسی گردید،به دلیل زمان بربودن وهزینه بر بودن آزمایش ها فرایند با استفاده از نرم افزارThermo –Calc® دردو حالتتعادلی وغیر تعادلی مورد بررسی قرار گرفت،تغییرات میزان کسر مذاب برای ترکیب حاوی منگنزو مولیبدن جهت ریخته گری نیمه جامد مناسب تشخیصداده شد و ب انتایج تجربی ریخته گری نیمه جامد توسط سطح شیبدار مطابقتخوبی نشان داد.