سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس
شقایق یوسفی – دانشگاه تربیت مدرس
رضا دشتی – دانشگاه تهران

چکیده:

کاهش تدریجی منابع سوخت فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از بهره ب رداری مداوم از آنها، بازنگری در انتخاب منبع انرژی در صنعت تولید برق را به ضرورتی محتوم و اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است . انرژی باد به عنوان منبعی عاری از آلودگی و در دسترس ، با توجه به وجود مناطق بادخیز بسیار در کشور دارای پتانسیل بالایی برای تحقیق و توسعه م ی باشد . در این مقاله یک سیستم کنترلی جهت تنظیم زاویه پره ها و کنترل توان تولیدی با در نظر گرفتن سرعت متغیر و تصادفی باد ارائه م ی شود تا میزان چرخش پره ها تا زاویه مطلوب که موتوری جریان مستقیم چرخاننده آنهاست تعیین شود .