سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رقیه جدا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه تهران
محمود کمره ای – دانشیار گروه برق دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائلی که در سیستمهای سلولی CDMA مطرح است کنترل توان می با شد بطوریکه بدون ان ظرفیت سیستمهای CDMA بسیار ناچیز است به علت اینکه عملکرد سیستم CDMA به کیفیت هر کاربر بستگی دارد و کیفیت هر کاربر را نیز می توان به مقدار Eb/N0 اندازه گیری شده در ایستگاه پایه تخصیص یافته به آن ربط داد کنترل توان بایددر جهت تامین Eb/N0 لازم کاربران انجام شود بنابراین لازم است که بهره مسیر معکوس بین هر کاربر تا ایستگاه پایه مربوطه به آن کاربر و همچنین توان تداخلی که دراین ایستگاه پایه اندازه گیری میشود به اطلاع این کاربر رسانده شود. به علت آنکه در مسیر مستقیم هر مرکز یک پیلوت با توان مشخص میفرستد هرکاربرمی تواند بهره مسیر مستقیم را تخمین زند