سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد همزه بهمنی – معاونت مهندسی و طرحهای شبکه
عباس شولایی – دانشکده مهندسی برق -دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درچندسال اخیرافزایش تقاضای انرژی الکتریکی وتنوع بارهای مصرفی مخصوصادرمصارف صنعتی سبب افزایش نیازبه تولید و کنترل توان راکتیو درسیستمهای قدرت الکتریکی شده است به منظورآزادنمودن ظرفیت خطوط انتقال انرژی ازجابجا نمودن توان راکتیو مصرف کنتدگان که درپی آن کاهش تلفات انرژی وکاهش افت ولتاژمشترکین انتهای خطرابه همراه دارد لازم است توان راکتیو مورد نیازشبکه درمحل مصرف آن تولید و کنترل شود .