سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
حامد جواهری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمیدرضا نجفی – دانشیار دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حسین الیاسی – استادیار دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجتبی رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:
انرژی باد امروزه درسرتاسر نقاط دنیا بیشترین جذابیت را درمیان انواع متنوعی ازمنابع انرژی تجدید پذیربدست آورده است حال با توجه به افزایش روزافزون تولید انرژی الکتریکی با استفاده ازنیروی باد درشبکه های الکتریکی لازم است که نیروگاه های بادی نیز بصورت فعال و با سیستم کنترل مناسب درعملکرد شبکه مشارکت داشته باشند درحالت کلی این نیروگاه های بادی متشکل ازانواع مختلفی ازتوربین های بادی و ژنراتورها می باشد ویکی ازاین ژنراتورها ژنراتورالقایی دوسوتغذیه یا DFIG است امروزه کنترل مطمئن ژنراتورالقایی دوسوتغذیه برای اطمینان ازراندمان بالا دربهره برداری ازنیروگاه های بادی مدرن امری ضروری است رسیدن به این مهم با استفاده ازکنترل کننده های خطی مرسوم کاری بس دشوار است ازانجهت که نیروگاه بادی شامل بسیاری ازعدم قطعیت ها می باشد علاوه براین شرایط نامتعادل اغلب درشبکه قدرت که میتواند عملکرد سیستم DFIG را تنزل دهد وجود خواهد داشت بنابراین به منظور غلبه براین مسائل دراین مقاله یک کنترل کننده پیش بین برای کنترل توان DFIG پیشنهاد شده است قانون کنترل با بهینه سازی یک تابع هدف که عوامل هرگیری را تحت قیود واقع بینانه درنظر گرفته است بدست می آید و پیش بینی براساس مدل DFIG محاسبه شده است نتایج شبیه سازی نیز برای تایید کنترل کننده پیشنهادی ارایه شده است