سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مینا ناصری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مخابرات گرایش سیستم دانشگاه بیرجند
ناصر ندا – استادیار گروه مخابرات دانشگاه بیرجند

چکیده:
درپروژه مشارکتی نسل سوم به منظور کنترل توان لینک معکوس درسیستم LTE روش کنترل توان کسری استانداردسازی شده است به منظور ارتقا ظرفیت کاربران وکاهش بیشتر تداخل دراین مقاله روش استفاده مجدد فرکانس کسری پیشنهاد میشود استفاده مجدد فرکانسی به تنهایی تداخل نیمی ازکاربران را حذف و ماباقی کاربران تاخل کمی را تجربه می کنند این امرمنجر به افزایش ظرفیت کل سلول خواهد شد این درحالی است که شبکه مجاز به استفاده از۶۶درصد پهنای باند دردسترس برای یک سلول می باشد درطرحپیشنهادی میان کاربران که تداخل داشته و کاربران بدون تداخل تمایز قائل شده و به منظور بهبود ظرفیت هردسته ازکاربران ازکنترل توان کسری متفاوتی استفاده میشود درمقایسه دوروش کنترل توان کسری رایج و کنترل توان کسری برپایه استفاده مجدد فرکانس کسری نتایج شبیه سازی نشان دهنده بهبود بالای ظرفیت کاربران لبه سلول و همچنین کاهش محسوس تداخل بین سلولی خواهد بود