سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی رضا کهربائیان – کارشناس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حسن منصف – دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
محمد صادقی راد – دانشجوی دکترای دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

مهمترین مزایای توربین های سرعت متغیر،افزایش توان تولیدی، بهبود کیفیت توان ) ) Power Quality و کاهش استرس مکانیکی وارد شده بر توربین است . در این مقاله پس از ارایه مدل توربین بادی با تغذیه دوبل ، به ارائه یک ایده کنترلی مناسب برای ایجاد امکان تغییر سرعت در این تورین ها خواهیم پرداخت . نتایج بدست آمده حاکی از مناسب بودن مدلسازی و سیستم کنترل ارایه شده در مقاله است . کنترل توربین بادی با ژنراتور آسکنرون تغدیه دوبل، برای کار در نقطه بازده ماکزیمم بحث اصلی است که به آن پرداخته می شود .