سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت اله فولادی – کارشناس ارشد پژوهشکده مهندسی جهاد، گروه پژوهشی مواد، تهران
محمدرضا جهان نما – استادیار پژوهشکده مهندسی جهاد، گروه پژوهشی مواد، تهران
فضل الله محقق –

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی اثرات نیروی لورنتسLorentz force در کنترل جدایش جریان بر روی سطح هیدروفویل پرداخته است . تحقیق در مورد اثرات این نیرو در قالب اعمال ترم های منبعSource term در معادلات جریان سیال و حل عددی این معادلات صورت گرفته است . سیال مورد مطالعه ضریب هدایت الکتریکی پایینی داشته و جریان سیال تراکم ناپذیر و لزج فرض شده است . نتایج حل عددی نشان می دهند که بکارگیری نیروی لورنتس باعث به تاخیر انداختن و یا حذف جدایش جریان بر روی سطح هیدروفویل شده و به تبع آن کارایی هیدرودینامیکی افزایش یافته است .