مقاله کنترل جريان هوا در لايه مرزي با استفاده از محرك تخليه سد دي الكتريك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي هوانوردي از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: کنترل جريان هوا در لايه مرزي با استفاده از محرك تخليه سد دي الكتريك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل جريان الکتروهيدروديناميکي
مقاله تخليه سد دي الکتريک سطحي
مقاله محرک پلاسمايي
مقاله جريان هواي القايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صفري مينا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زاده يداله
جناب آقای / سرکار خانم: شكري بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محرک هاي پلاسمايي آيروديناميک، قابليت خود را به عنوان يک ابزار کنترل جريان در کاربردهاي متفاوت، نشان داده است. مطالعه حاضر نتايج يك طرح ابتکاري را ارايه مي دهد كه در آن از يك منبع تغذيه براي توليد جريان ولتاژ بالا (بيش از ۸ كيلو ولت) و در بسامد بالا (بيش از ۱۰ كيلوهرتز) استفاده شد. سپس اين جريان براي يونيزه کردن هواي راکد در فشار اتمسفري در سطح يک قطعه محرک پلاسمايي به كار برده شد. پيکربندي محرک پلاسمايي مورد استفاده در اين مطالعه بسيار ساده و شامل دو الکترود بود که به طور نامتقارن چيده شدند. يکي از الکترودها در معرض هواي محيط و ديگري در طرف ديگر ماده دي الکتريک قرار گرفت. وقتي يک ولتاژ متناوب بالا اعمال مي شد، تخليه پلاسمايي روي سطح عايق، بالاي الکترود عايق شده ظاهر مي گرديد و تکانه هدايت شده به درون هواي محيط جفت مي شد. مقدار جفت شدگي تکانه در تغيير اساسي جريان هوا روي سطح محرک موثر بود. جفت شدگي تکانه يك جريان هواي القايي توليد مي كرد که روي دو طرف لايه دي الکتريک کشيده مي شد. اين جفت شدگي، سرعت هوا را در لايه مرزي از مقدار صفر افزايش مي داد و باعث اصلاح جريان هوا در لايه مرزي مي گرديد. در اين مطالعه سرعت جريان القايي در غياب جريان هوا اندازه گيري شد. اين سرعت القايي را مي توان به وسيله لوله پيتوت اندازه گرفت. در اين پژوهش اثر بسامد و جنس ماده دي الکتريک بر ميزان افزايش سرعت القايي بررسي شد. نتايج نشان داد كه در يک بسامد بهينه (در اين مطالعه فركانس ۷٫۵ كيلوهرتز) سرعت جريان القايي به حداکثر مقدار خود مي رسد. نتايج همچنين نشان داد که سرعت القايي در ارتفاع ۰٫۵ ميلي متري بالاي دي الکتريک پلکسي گلاس به ۵ متر بر ثانيه و در تفلون نزديک به ۶ متر بر ثانيه مي رسد. بنابراين ثابت دي الکتريک در ميزان سرعت القايي نقش قابل توجهي ايفا مي کند. وزن كم، كوچك بودن اندازه، عدم نياز به اجزاي متحرك، قابليت اطمينان بالا، پايين بودن قيمت، پهناي باند بالا، پاسخ سريع و افزايش چالاكي آئروديناميکي جزو مزاياي عمده قطعه كنترل جريان محرك پلاسما نسبت به قطعات كنترل جريان سنتي است.