سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا امینی زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
مسعود حبیبی – کارشناس مهندسی عمران
مجید عرب – کارشناس مهندسی آبیاری
حسن خالقی – کاردان عمران

چکیده:

پدیده خشکسالی و بحران کم آبی در ایران و بخصوص در ناحیه جنوبشرق پیامی است به متولیان و دست اندرکاران بخ ش آب که دغدغه اصلی آینده بشر موضوع آب و کمبود آن است . لذا اندیشیدن درخصوص طرحهای نو و استفاده از همه پتانسیلهای طبیعت به شکل معقول و منطقی ضروری و لازم است