سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد بزاز زاده – استادیار شهرک صنایع هواپیما سازی ایران(هسا)، دفتر طراحی هواگرد
حمیدرضا محمدخانی – محقق شهرک صنایع هواپیما سازی ایران(هسا)، دفتر طراحی هواگرد
فیروز مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرک صنایع هواپیما سازی ایران(هسا)، دفتر طراحی ه

چکیده:

در کانال –s شکل به جهت انحراف جریان (distortion) فشار بازیافت به شدت کاهش می یابد و احتمال وقوع جدایش در آن بر اثر دو عامل گرادیان مثبت فشاری و هندسه کانال می رود. برای افزایش فشار بازیافت جریان می توان از تولید کننده های گردابه استفاده کرد. وظیفه تولید کننده های گردابه تداخل جریان ممنتم لایه مرزی و جریانآزاد می باشد که باعث افزایش ممنتم جریان در دیواره پایین می شود و در نتیجه احتمال جدایش را به حداثل می رساند. محل نصب و ارتفاع تولید کننده های گردابه تاثیر مستیم بر عملکرد آنها دارد و به همین جهت سعی شده است با استفاده از نرم افزار تجاری مکانیک سیالات عددی (FLUENT.INC) ، تاثیر محل نصب و ارتفاع تولید کننده های گردابه بررسی بشود.