سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید خلیلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کیومرث شیخ اسماعیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمود نشاطی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسن ابوالحسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

حجم اطلاعات موجود در وب رشد فزآیندهای دارد و دستیابی به دادههای تخصصی، روز به روز مشکلتر میشود. یکی از راه- حل های ارائه شده جهت حل این مساله، استفاده از خزشگرهای
تاکیدی است که در حین عملیات خزش، صرفا صفحاتی را جمعآوری میکنند که به فقط به یک حوزه خاص و از پیش تعیین شده مرتبط باشند. نحوه محاسبه میزان مرتبط بودن صفحات جدید به حوزه مذکور، با کمک یک سری حدود آستانه انجام میشود. این حدود آستانه معمولاثابت میباشند و منجر به تولید خطا در خروجی خزشگرهای تاکیدی میشوند. در این مقاله سعیشده است با استفاده از مفهوم زوال، یک کنترل کننده جهت کاهش این خطا طراحی شود. آزمایشهای لازم انجام شده و نتایج آنها، بهبود موثری در کارایی خزشگر تاکیدی نشان میدهد.