سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی حسین زاده –
محمدمسعود جرات –
احد بهنام –

چکیده:

مستعمل شدن پوشش ضدخوردگی لاستیک سخت مربوط به برج کلر زدایی واحد کلر آلکالی مجتمع پتروشیمی شیراز موج ازسرویس خارج شدن مکرر این واحد شده و عواقب ناگواری نظیر الودگی زیست محیطی و اعمال هزینه های تعمیراتی و از دست رفتن محصول را به دنبال داشته است و همچنین با توجه به شرایط حاد موجود دربرج کلرزدایی و زمان سرویس دهی کوتاه پوشش های غیرفلزی موجب شد جهت جلوگیری ازخوردگی استفاده از استر تیتانیومی برروی بدنه فولادی برج مطرح گردد نکته حائز اهمیت صرفنظر ازانجام بررسی مسائل مربوط به خوردگی به ک ارگیری آستر تیتانیومی برروی بدنه فولاد کربنی می باشد که با به کاربردن آن همزمان مشکل خوردگی استحکام مکانیکی و اقتصادی بودن آن قابل حل و توجیه پذیر است باتوجه به اینکه فلز تیتانیوم فاقد جوش پذیری با فولاد کربنی و یا بطور کلی فلزات غیرهمجنس می باشد طراحی آستر و انجام ورقکاری به گونه ای بوده است که نصب تیتانیوم بدون نیاز به انجام جوشکاری جهت اتصال با بدنه فولادی برج میسر گردید.