سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه جمالی – کارشناسی مهندسی شیمی(صنایع پالایش)_دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

محیطهای دریایی بطور مداوم موردتهاجم بوده و برای کنترل خوردگی درسازه ها درمحل تلاقی خشکی و دریا نبردی دایمی وجود دارد بتن مسلح یک ماده مرکب بسیار انعطاف پذیر می باشد که ازیک طرف سیمان باعث استحکام دائمی می شود و ازطرف دیگر فلز سبب افزایش قدرت کشش بتن میشود هردوماده ضریب انبساط مشابه دارند و خاصیت قلیایی درمنافذ بتن لایه ای مقاوم برروی فلز ایجادکرده ازخوردگی آن دراثر اب و اکسیژن موجود درسیمان جلوگیری مینماید بتن دربعضی ازمحیطها ازطریق نفوذیونها به داخل آن و رسیدن به میله گرد درون آن باعث خورده شدن میله گرد فولادی درون آن میگردد که متعاقب آن ایجادترک دربتن می باشددرنتیجه این عمل دسترسی یونها به درون بتن بیشتر شده و درنتیجه باعث تشدید خوردگی فولاد و تخریب سازه میگردد دراینجا برخی ازروشهای حفاظت سازه بیان میشود