سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: اولین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید رواسی کاشانی –

چکیده:

بدون شک ناحیه جزر و مدی سازه های دریایی یکی از آسیب پذیرترین قسمتهای این تاسیسات می باشد. ضربات ممتد و شدید امواج، اکسیژن فراوان، فقدان حفاظت کاتدی، اسپری نمک که دائما بر روی این سطوح خیس و خشک میگردد و دشواری دسترسی به این قسمت همگی تاکید بر اهمیت حفاظت ناحیه جزر و مدی تاسیسات دریائی دارند.
سیستم حفاظت کاتدی بدلیل عدم وجود یک الکترولیت دائمی در این ناحیه نمیتواند برقرار گردد. از سوی دیگر رنگهای صنعتی مدرن را، برای دستیابی به بالاترین قدرت پوشانندگی، باید حتما در کارگاه و با روشهای بسیار پیچیده بر روی دستگاهها بکار برد.
بنابراین کاربرد اینگونه پوششها برای تاسیسات دریایی بخصوص تحت شرایط سخت جوی ناحیه جزرومدی بسیار مشکل بوده و هرگز از نظر کیفی دارای کاردهی خوبی در این ناحیه نمیباشد.
در این مقاله مروری بر چگونگی و میزان خوردگی این ناحیه از تاسیسات دریایی داشته و همچنین روشهای جلوگیری از خوردگی شامل پوششهای فلزی و غیر فلزی بیان گردیده است. از سوی دیگر تجربیات شرکت نفت فلات قاره در این رابطه و مقایسه روشهای حفاظتی موجود مورد بحث قرار گرفته است.