سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده عمرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده کامپیوتر
ساره سادات امامی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده برق
مرتضی امینی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده کامپیوتر

چکیده:

ظهور ابزارهای هوشمند، وسایل سیار و حسگر ها، امکانات لازم را برای ایجاد محیط های محاسباتی فراگیر فراهم کرده است. در این محیط ها تقابل کاربران با اطلاعات به صورت هر جا و هر زمان انجام می شود. این محیط ها چالش های امنیتی خاص خود را دارند. یکی از مهمترین این چالش ها کنترل دسترسی به اطلاعات فراگیر است. اطلاعات زمینه ای می تواند از جمله عوامل مهم دخیل در کنترل دسترسی در این محیط ها باشد. از طرف دیگر دسته ای از مکانیزمهای کنترل دسترسی وجود دارند که بر اساس تاریخچۀ دسترسی ها کار می کنند به این ترتیب که سیستم، تاریخچه ای از دسترسی هایی که یک کاربر یا پروسس تا کنون انجام داده است را نگهداری میکند و از این اطلاعات برای تصمیم گیری استفاده میکند. در این پژوهش مدلی ارائه می شود که از هر دو عامل اطلاعات زمینه ای و اطلاعات تاریخچه ای برای کنترل دسترسی در محیط های محاسباتی فراگیر استفاده میکند. این مدل بر اساس مدل کنترل دسترسی نقش مبنا عمل میکند.