سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد الهی – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا کاکاوندی – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه رازی کرمانشاه
شهرام لطفی – دانشگاه پیام نور – گیلان غرب

چکیده:

در این مقاله رشد ومشخصه نگاری لایه های نازک نانوذرات PbS که با روش رسوب گیری از حمام شیمیایی بدست آمده اند گزارش شده است . یک سیستم معمولی وقابل دسترس CBD برای بدست آوردن روش کنترل pH محلول تعبیه شده است . این موضوع که pH محلول وزمان رسوب گیری در کیفیت لایه های نازک نقش اساسی دارند تصدیق مِی شود . الگوهایXRDنشان می دهد که لایه ها کاملآ بلوری بوده وساختار مکعبی دارند وهم چنین اندازه دانه ها با تغییرزمان رسوب گیری ومقدار آمونیاک تغییر می کند . با تغییر در شرایط رسوب گیری تغییراتی در باندگاف نوری لایه های نازک مشاهده شده است . این تغییرات به علت اثرمحدودیت کوانتومی است