سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدیده غفورمحسنی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی ونفت
محمد شاهرخی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

با توجه به مزایای استفاده از راکتور لوله ای در پلیمریزاسیون، یک راکتور لوله ای جهت پلیمریزاسیون توده ای استایرن مورد استفاده قرار گرفته است. با حل مدل ریاضی، شبیه سازی های استاتیکی و دینامیکی جهت بررسی رفتار راکتور، انجام شده است. برای داشتن محصول مطلوب از نظر درصد تبدیل و شاخص پراکندگی، باید پروفایل دمایی معینی در طول راکتور اعمال گردد. براساس پروفایل مطلوب دما و با استفاده از مدل سیستم، پروفایل دمایی برای ژاکت حرارتی تعیین می شود. جهت اعمال دمای مطلوب ژاکت، ژاکت به سه منطقه تقسیم شده و مقدار مقرر هر قسمت با استفاده از گسسته نمودن پروفایل دمای مطلوب ژاکت محاسبه شده است. با کنترل دمای هر قسمت ژاکت در مقدار مقرر بدست آمده، پروفایل دمای داخل راکتور به خوبی به پروفایل مطلوب میل می کند. نتایج اعمال راهکار پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری ارائه شده است.