سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد قلم باز – کارشناس ارشد رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه شهید چمران اهوا
سیدسعید بحرینیان – عضو هیات علمی و استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
امین رضا نقره آبادی – عضو هیات علمی و استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
آزیتا کاویانی – عضو هیات علمی و استادیار گروه ترمیمی دندانپرشکی دانشگاه جند یشاپور اه

چکیده:

مواد دندانی در دستگاهی به نام دستگاه چرخه حرارتی در معرض چرخ ههای حرارتی تکرار شونده قرار می گیرند. دستگاه چرخه حرارتی از بخش های متعددی مانند: مخزن آب گرم، مخزن آب سرد، مکانیزم جابجایی ماده دندانی و سیستم کنترل و سیستم ورود اطلاعات چرخه حرارتی تشکیل شده است. یکی از بخ شهای مهم دستگاه چرخه حرارتی مخزن آب گرم و کنترل دمای آب درون این مخزن می باشد. مقاله حاضر مبانی طراحی و فرآیند کنترل دمای مخزن آب گرم یک دستگاه چرخه حرارتی را تشریح می نماید. آب درون مخزن با استفاده از یک المنت الکتریکی گرم می شود. دمای آب درون مخزن با استفاده از یک حسگر با دقت ±۰/۵°C و یک میکروکنترولر اندازه گیری می شود. میکروکنترلر با استفاده از دمای اندازه گیری شده و زمان سنج موجود در تراشه دمای آب درون مخزن را با دقت ±۱°C کنترل می نماید. در انتها، فلوچارت کنترل دمای آب درون مخزن و نقشه مدار الکترونیک آن ارائه شده است.