سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی امامی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علی فلاح – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کنترل کوره به دلیل دارا بودن دینامیک غیرخطی از درجه بالا و نیز تأخیر زیاد و متغیر این سیستم حرارتی، از دشواری زیادی برخوردار است. در بسیاری از کاربردهای سنعتی هدف از کنترل، تثبیت دما در یک مقدار مشخص می باشد، اما در کاربردهای صنعتی هدف از کنترل، تثبیت دما در یک مقدار مشخص می باشد، اما در کاربردهای خاص و پیشرفته صنعتی، نظیر صنایع پلیمریزاسیون ای شیشه سازی و … هدف پیشبرد واکنش های شیمیایی روی منحنی های مشخص دمایی است، به طوری که قت تعقیب این منحنی های دمایی با زمان، در کیفیت محصول نهایی نقش کلیدی دارد. برای گرم کردن کوره با شیب دلخواه همیشه می توان یک ورودی مشخص به دست آورد، اما شیب سرمایش آن در اختیار سیستم کنترل نمی باشد، زیرا تبادل حرارتی کوره با محیط اطراف، عامل اصلی سرد شدن آن است. این محدودیت، از دیگر سرچشمه های دشواری کنترل سیستم است از سوی دیگر چون شیب سرمایش کوره بسیار کمتر از شیب گرمایش آن است، هرگونه فراجهش در درجه حرارت کوره نسبت به مقدار مطلوب، به کندی از بین می رود و این بر دشواری کنترل می افزاید. در این مقاله، برای غلبه بر این مشکلات از یک کنترل کننده پیش بین تطبیقی استفاده شده است. پیش بینی برای غلبه بر تأخیر زیاد کوره لازم می باشد و انتخاب یک روش تطبیقی، به دلیل دینامیک متغیر و غیرخطی کوره اجتناب ناپذیر است. این کنترل کننده توانسته است با دقت بسیار خوب منحنی های حرارتی مرجع را دنبال نماید. در قسمت اول این مقاله، مقدمه ای بر روشهای کنترل تطبیقی و روش بکار گرفته شده برای کنترل این کوره، ارائه شده است. در بخش دوم درباره تخمین و شناسایی سیستم به بحث پرداخته ایم. در قسمت سوم با استفاده از مدل به دست آمده برای سیستم به طراحی پیش بین و کنترل کننده تطبیقی برای سیستم پرداخته‌ایم و در بخش آخر نتایج آزمایش های عملی ارائه شده و مقایسه‌ای بین آنها صورت گرفته است.