سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهین صالحی – دانشگاه نفت
محمد شاهرخی – دانشگاه شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

در این مقاله کنترل دمای یک راکتور CSTR ناپایدار از طریق کنترل غیر خطی پسخور مورد مطالعه قرار گرفته است. واکنش در راکتور از نوع درجه اول می باشد و دماهای راکتور و ژاکت اندازه گیری می شوند. در ابتدا به مدل سازی و معرفی راکتور فوق پرداخته شده و سپس برای ای سیستم یک کنترلر GLC طراحی گردیده است. در طول طراحی کنترلر، شرایط لازم کنترلرهای GLC برای راکتور فوق مورد بررسی قرار گرفته و به منظور پیاده سازی کنترلر فوق از یک مشاهده گر غیر خطی استفاده شده است.
نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کنترلر طراحی شده در محدوده وسیعی قادر به کنترل دمای راکتور می باشد و عملکرد آن در تغییر در اغتشاشات و مقدار مقرر مطلوب می باشد. کنترلر نسبت به خطای مدل سازی نیز مقاوم می باشد. با صرفنظر کردن بعضی از ترمها در قانون کنترل، کنترلر به گونه ای تغییر یافته که احتیاجی به تخمین غلظت نباشد و لذا رویتگر حذف شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عملکرد این کنترلر درخنثی کردن اثر باروجود خطای مدلسازی بهتر است.