سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاهین صالحی – دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه شریف دانشکده مهندسی شیمی و نفت.
محمد شاهرخی –

چکیده:

در این مقاله کنترل دمای یک راکتور Continuous Stirred Tank Reactor)CSTR) ناپایدار از طریق کنترل غیر خطی به دو فرم غیر تطبیقی و تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا برای راکتور یک کنترلر خطی ساز ورودی- خروجی با یک کنترلگر غیر خطی برای تخمین غلظت طراحی گردیده است. سپس کنترلر طراحی شده را با استفاده از قواعد فازی بدون نیاز به غلظت به فرم کنترلر فازی تطبیقی غیر مستقیم تغییر داده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند کنترلر کننده ها در محدوده وسیعی قادر به کنترل دما می باشند و همچنین عملکرد کنترلر فازی در خنثی کردن اثر بار بهتر بوده و نسبت خطای مدلسازی مقاوم تر است.