سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
الهام رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه گیلان
میراحمد لشته نشایی –
آرش بهار –
میرعبدالحمید مهرداد –

چکیده:
سکوی دریایی نمونه ای از سکوهای ثابت فراساحلی است که می تواند در عمق چندین متر تا بیشتر از ۳۲۲ متر درآب ساخته شود.اجزای عمده سازه ای آن جکت،شمع ها و عرشه می باشند. یکی از عوامل تعیین کننده در طراحی و ارزیابی سکوهای دریایی،بارگذاری شرایط دریاست.به دلیل اهمیت بارگذاری موج نسبت به سایر پارامترهای دریا،به طور معمول بارگذاری موج به عنوان شاخصی برای بارگذاری دریا شناخته می شود. در مطالعه حاضر،هدف استفاده از سیستم جداسازی به منظور کاهش ارتعاشات ایجاد شده توسط موج روی سکوهای دور از ساحل می باشد. به بیان دیگر سیستم جداساز از جذب انرژی موج توسط روبنای سازه جلوگیری می کند. هدف از این پژوهش،بررسی تاثیر سیستم جداسازی روی کنترل ارتعاش سکوهای دریایی تحت اثر موج و پیدا کردن یک ترکیب مناسب سیستم جداساز می باشد. استراتژی پیشنهادی جهت فرونشاندن لرزش سکوی دور از ساحل استفاده از جداگرهای خطی و بکارگیری الگوریتمی برای کنترل رفتار مجموعه است.پیش بینی می شود که این ترکیب قادر به کاهش قابل توجه ارتعاش سکو خواهد بود. از نتایج مطالعات حاضر می توان در طراحی کلیه سکوهای دریایی استفاده کرد.