سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – استادیار دانشکدة مهندسی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران
علی کاظم خانی – کارشناس ارشد دانشکدة مهندسی خودرو – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش کنترلی فازی جهت رها سازی کلاچ پیشنهاد گردیده است . مدل دینامیکی سیستم انتقال قدرت و مدل سیستم کنترلی کلاچ خودرو معرفی شده، قیود و ملاحظات رها سازی کلاچ تشریح شده و در ادامه طراحی استراتژی کنترلی در سیستم فازی ارائه گردیده است . نتایج بکارگیری این کنترلر در حالات مختلف رها سازی کلاچ مبین این است که اولاً این کنترلر قادر به تأمین خواسته های یک رها سازی مطلوب در شرایط بحرانی بوده و ثا نیاً دارای انعطاف پذیری زیادی در شرایط حرکتی، دینامیکی و رانندگی گوناگون می باشد.