سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

غلامرضا مقرب صمدی – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چنگیز عباس زاده – دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اسماعیل خوشروان – دانشکده فنی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در حال حاضر کنترل رژیم حرارتی کوره های نقاله ای برای بازپخت سرامیکها در شرایطی انجام می پذیرد که اطلاعات مطوئنی درباره وضعیت حرارتی سرامیکها وجود ندارد. رژِیم حرارتی بازپخت، بر مبنای اندازه گیریهای موضعی دمای محصول توسط ترموکوپل اعمال می شود ولی به علت وجود نابرابریهای مختلف میدانهای دمایی، خطاهای قابل توجهی وجود دارد.
هدف از این پژوهش طراحی مدل ریاضی برای دمای سطح سرامیکها است. این طراحی بر مبنای روش ناحیه بندی تبادل حرارت انجام شده است. نتایج این مدل به وسیله سنجش مستقیم دمای سرامیکها مقایسه شده است.
در این تحقیق کوره نقاله ای به ۱۰ ناحیه تقسیم شد: ۴ناحیه گرمایش، ۴ناحیه بازپخت و ۲ ناحیه منطقه سرمایش، که از این ۱۰ ناحیه فقط ۴ناحیه منطقه بازپخت مورد بررسی قرار گرفته اند.
همچنین در گزارش حاضر نحوه ترتیب معادلات محاسباتی برای منطقه بازپخت، تعیین ضریبهای دید و شار موثر حرارت، که بر منای آن دمای سطوح سرامیک ها محاسبه می شوند، ارائه می گردد. برای ارزیابی نتایج محاسبات با روش ناحیه بندی تبادل حرارت، دستگاه اندازه گیری دمای حقیقی سرامیک ها طراحی گردیده است. روش کار دستگاه براصل اشباع گسیل تابش سطح سرامیکها استوار است. دستگاه، دمای واقعی سرامیکها را در حین بازپخت با روش بدون تماس اندازه گیری می نماید.