سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر سرگلزایی – دانشجوی دکترای مهندسی برق ( قدرت ) دانشگاه صنعتی شریف
مهدی احسان – استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به بحث پیرامون استفاده از کنترل ساختار متغیر در پایدارسازی سیستم قدرت پرداخته می شود . در بخش اول، سیستم ساختار متغیر خطی را جهت بهبود پایداری دینامیکی و در بخش دوم، سیستم ساختار متغیر غیرخطی را جهت پایداری گذرای سیستم قدرت، بیان خواهیم نمود . در این بخش مؤثربودن وسایل FACTS را در پایدارسازی گذرای سیستم نشان میدهیم . وجود این وسایل و غیرخطی بودن رفتار سیستم در حالات گذرا دلیل استفاده از کنترل ساختار متغیر غیرخطی است . شبیه سازی های انجام شده توسط نرم افزار SIMULINK صورت گرفته است .