سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد طلوع بالا خیابانی خیامی – شرکت برق منطقه ای خراسان – معاونت بهره برداری دفتر فنی انتقال – گروه کن
حیدرعلی شایانفر – استاد دانشگاه دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، یک الگوریتم پیشرفتة جدید جهت کنترل سرعت موتورهای القائی به روش کنترل میدان و با در نظر گرفتن قیود ولتاژ و جریان ارائه شده است که هدف از آن دستیابی به کمترین زمان حالت گذرا، کمترین تلفات، صرفه جویی اقتصادی و راندمان بالا در ماشین می باشد . این الگوریتم از یک کنترل دو مرحله ای استفاده می کند . در حالت گذرا یک الگوریتم کنترلی برای تولید گشتاور ماکزیمم مورد استفاده قرار می گیرد و در حالت دائمی یک الگوریتم کنترلی برای دستیابی به کمترین تلفات اعمال می شود تا بازده بهبود یابد . در این الگوریتم برای کاهش زمان حالت گذرا از یک سری تجهیزات جانبی از جمله سیم پیچ مستهلک کننده (damping) استفاده شده است . همچنین نتایج حاصل از بکارگیری این الگوریتم بر روی کنترل میدان، توان تلف شده، سرعت ماشین، گشتاور حاصله و فلوی روتور با الگوریتم های مشابه دیگر توسط نمودارها و جداول، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است