سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر محمدی – دانشگاه یزد
علیرضا صدیقی انارکی – دانشگاه یزد

چکیده:

از آنجاییکه موتورهای القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهای جریان مستقیم ارجحیت دارند، به طور وسیعی در صنعت مورد استفاده قرار گرفته اند، لذا کنترل این نوع موتورها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. در این مقاله سرعت یک موتور القایی سه فاز با استفاده از منطق فازی کنترل شده است. روش استفاده شده کنترلبرداری می باشد که الهام گرفته از مفهوم کنترل سرعت در موتورهای جریان مستقیم می باشد. اثر تغییرات بار و سرعت مرجع در این کنترل کنندهمد نظر قرار گرفته است. ویژگی روش پیشنهادی کنترل هوشمند در حین کار کردن موتور و مقاوم بودن پاسخها نسبت به تغییرات ممان اینرسی (J)، اصطکاک (B) و گشتاور بار می باشد. روش پیشنهادی با استفاده از اطلاعات یک ماشین القایی توسط نرم افزار مطلب در محیط سیمولینک شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که بواسطه استفاده از روش پیشنهادی نوسانی در پاسخ ها مشاهده نمی شود و زمان رسیدن به سرعت مطلوب بسیار کم می باشد.