سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید افشنگ – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پویا غنی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد رادان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عباس عبدالملکی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

کنترل موتورهای القایی سه فاز با توجه به نقش مهم آنها در صنعت، از اهمیت خاصی برخوردار است . در موتورهای روتور سیمپیچی شده، کنترل سرعت از طریق تغییر مقاومتهای خارجی روتور امکانپذیر میباشد . این روش بیشتر در موتورهای با توان پایین کاربرد دارد و در موتورهای توان بالا به دلیل تلفات اهمی زیاد، کمتر استفاده میشود، به همین خاطر در موتورهای توان بالا میتوان از روش دیگری به نام درایو کرامر استاتیک ۱ استفاده کرد تا به جای تلفات اهمی، بازیافت انرژی داشت . در کاربردهایی که نیاز به گشتاور تولیدی بالایی است و یک موتور پاسخگو نمیباشد، می توان چند موتور را به صورت مکانیکی کوپل کرد تا گشتاور بار بین آنها تقسیم گردد . به دلیل تغییر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی موتور، تقسیم گشتاور به طور مساوی بین موتورها با مشکل مواجه میشود . در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر درایو کرامر استاتیک ارایه شده، که با وجود تغییر در پارامترهای موتور، مقاوم و منعطف است . در نهایت روش پیشنهادی برای یک سیستم با دو موتور القایی ۲۰۰ اسب بخار که به صورت مکانیکی کوپل شدهاند، درMATLAB/SIMULINK شبیهسازی شده است . نتایج حاصلنشان دهنده تقسیم مساوی بار بین دو موتور با پارامترهای متفاوت است .