سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه طالبی – ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ،ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله، پدیده ی شفافیت الکترومغناطیس القائیده در یک نقطه ی کوانتومی تک اکسیتونی را که مانند یک سامانه ی دوترازی رفتار میکند، به طور نظری مورد بررسی قرار میدهیم. این پدیده در اثر جفت شدگی قوی اکسیتون-فونون در نقطه ی کوانتومی رخ میدهد. نشان میدهیم که با تغییر پارامتر جفت شدگی اکسیتون- فونون میتوان در این سامانه سرعت گروه نور را از وضعیت فرونوری تا وضعیت فرانوری تغییر داد.