سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیوشا عشقی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی علیاری شوره دلی –
محمد تشنه لب –

چکیده:

نمایش و کنترل سطح هوشیاری بیمار در طی عمل جراحی از اهمیت خاصی برخوردار است. در سیستم های فیزیولوژیکی وبیولوژیکی بیشتر از مدل چند قسمتی به منظور مدلسازی استفاده میشود. این مدلها برای کاربرد در کنترل حلقه بستهسیستمهای تزریق و تنظیم دارو بسیار مناسب هستند. در این مقاله، یک کنترل کننده تطبیقی کلاسیک و دو کنترل کننده عصبی برای تنظیم سطح بیهوشی بر روی مدل ذکر شده، طراحی و مقایسه میگردد. این کنترل کنندهها باقی ماندن سیگنال کنترلی در فضای نامنفی را تضمین می نمایند. همچنین، به منظور نشان دادن کارایی بهتر کنترل کنندههای عصبی پیشنهادی نسبت به کنترل کلاسیک، مثالی کلینیکی و عددی شامل تزریق داروی بیهوشیPropofol ارائه میگردد، که هدف از آن تنظیم سطح هوشیاری مطلوب تر در طی عمل جراحی غیر قلبی میباشد