سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی کشوری خور – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن عباسی جنت آباد – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن گویامفرد – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی کریم پور – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله، ابتدا سیستم کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد معرفی شده است . سپس معایب سیستم قبلی از قبیل کندی سیستم کنترل سطح درام، مشکل مکانیکی والوها، لختی والوها و عملکرد غیر خطی عملگر والو توضیح داده شده است . در ادامه پدیده های Priming وHammering و مشکلاتی که در صورت لحاظ نشدن آنها درسیستم پیش خواهد آمد، بیان شده است . پس از بیان اشکالات سیستم، از روش تبدیل لاپلاس و همچنین از طریق نرم افزار MATLAB و الگوریتم n4sid توابع تبدیل سیستم محاسبه شده و نتایج دو روش با هم مقایسه شده و روش بهتر انتخاب شده است . سپس به طراحی کنترلر جدید برای سیستم پرداخته شده است و راهکارهای مناسب جهت رفع معایب سیستم مطرح شده است . در این قسمت برای رفع مشکلPriming و Hammering، از تفاضل دبی آب ورودی وبخار خروجی بجای سطح درام استفاده شده است . برای افزایش سرعت سیستم کنترل سطح درام با تغییر ضرایب کنترلر تغییرات
در دبی آب ورودی بیشتر شده و در نتیجه سیستم کنترل سطح درام سریع تر شده است . برای رفع مشکل مکانیکی والوها از دو کنترلر استفاده شده است . یک کنترلر هنگامی که متغیر پروسه بالاتر از مقدار مرجع است ( این کنترلر دارای گین بیشتری است ) و دیگری هنگامی که متغیر پروسه پایینتر از مقدار مرجع است ( این کنترلر دارای گین کمتری میباشد ). برای رفع مشکل عملکرد غیر خطیعملگر والوها از پالسهای بادامنهی کامل +۱۰) ولت برای باز کردن والو و – ۱۰ ولت برای بستن والو ) استفاده شده و کنترل سرعت عملگر بوسیلهی تغییر عرض پالس صورت میگیرد . برای رفع مشکل لختی والوها هم از پالس های با عرضبیشتر استفاده شده است . در قسمت بعدی مقاله نتایج شبیه سازی کنترلر طراحی شده آورده شده است . کنترلر طراحی شده توسط PLC روی واحد شماره ۱ اشکودای مشهد تست شد و توانست سیستم را بخوبی کنترل نماید