سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طارق مهدی – دکتری مهندسی سازه، استادیار بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
حمیدرضا نصیری – فوق لیسانس مهندسی زلزله

چکیده:

ساختار روشهای خطی کنونی طراحی ساختمانها در کشور به گونه ای است که ابزار طراحی کافی جهت کنترل عملکرد آنها در مقابل نیروی زلزله موجود نمی باشد . مقاله کنونی با بررسی چندین ساختمان بتنی قاب خمشی با شکل پذیری متوسط و پلان منظم با ارتفاع متوسط که بر اساس آئین نامه های داخلی ( آئین نامه آبا و استاندارد ۲۸۰۰ ) آنالیز و طراحی شده، سعی کرده عملکرد لرزه ای آنها را مورد ارزیابی قرار دهد . لذا با استفاده از نرم افزار SAP 2000و روش تحلیل استاتیکی غیر خطی (pushover)این سازه ها در برابر نیروی زلزله، سطح عملکرد متداول ساختمانهای مسکونی، یعنی سطح عملکرد ایمنی جانی در برابر زلزله طرح و سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه (اسکان فوری ) در برابر زلزله سطح بهره برداری (زلزله سرویس ) ،کنترل شده است . نتیجه ای که از این تحقیق حاصل شده، حاکی از آن است که در صورت رعایت ضوابط موجود در آئین نامه های مذکور در تحلیل و طراحی ساختمانها، سطوح عملکرد مطلوب قابل حصول هستند.