مقاله کنترل سيستم غيرخطي آونگ وارونه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: کنترل سيستم غيرخطي آونگ وارونه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آونگ وارونه
مقاله روش پسگام
مقاله روش پسگام تعميم يافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سحاب عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حدادظريف محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از سيستم هايي که عليرغم ساختار بسيار ساده، در اکثر کتب و مراجع براي اثبات برتري هاي يک روش کنترلي مورد استفاده قرار مي گيرد، سيستم آونگ وارونه مي باشد. هدف از کنترل اين سيستم متعادل نمودن آونگ همراه با تضمين محدود بودن حالات سيستم مي باشد. تاکنون روش هاي مختلفي براي کنترل اين سيستم مورد بررسي قرار گرفته است. يکي از بهترين روش ها، روش کنترل فازي با کنترل کننده ناظر غيرفازي مي باشد. مشکل اکثر اين کنترل کننده ها محدود بودن بازه تغييرات شرايط اوليه مي باشد. در اين مقاله، براي حل اين مشکل، روشي نوين ارایه شده است. با توجه به اينکه اصول کار اين روش مشابه روش پسگام بوده و در واقع کارآيي آن را براي سيستم هاي واقعي بيشتري گسترش مي دهد، اين روش را پسگام تعميم يافته نام نهاده ايم.