سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعباس طاهر – دانشگاه کاشان
ایمان صادق خانی –
مازیار رضایی راد –

چکیده:

استفاده از انرژی های نو بخصوص استفاده از انرژی باد در سالهای اخیر رشد زیادی داشته است. در این مقاله به طراحی کنترل کننده درجه دوم خطی فیدبک خروجی بهینه برای سیستم ژنراتور القایی- توربین بادی پرداخته شده است. از کنترل کننده برای کنترل جبران ساز استاتیکی سنکرونSTATCOM) و شیب پره متغیر در سیستم تبدیل انرژیبادWECS)به منظور دست یابی به کنترل ولتاژ و توان مکانیکی در حالت متصل به شبکه استفاده می شود. همچنین از مدل دو محور مرجعی برای دکوپله کردن حلقه های کنترل توان اکتیو و راکتیو استفاده شده است. برای اطمینان از اینکه خطاهای ولتاژ در حالت ماندگار صفر باشد، در طراحی کنترل کننده فیدبک خروجی، از انتگرال های انحراف ولتاژ باس به عنوان متغیر های حالت اضافی استفاده می شود. همچنین از روش جایابی قطب ها به dc بار و انحراف ولتاژ خازنمنظور تعیین ماتریس وزن دهی مناسب برای کنترل کننده درجه دوم خطی استفاده شده است. تأثیر اغتشاشات متغیر سیستم بر روی عملکرد دینامیکی، شبیه سازی شده و نتایج آن نشان می دهد که کنترل کننده ارائه شده در تنظیمولتاژ بار و پایدارنمودن سرعت ژنراتور القایی برایWECSبسیار مؤثرمی باشد.