سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شکوهی – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) ، قزوین، ایران
شهاب دانشور – کارشناس ارشد عمران آب، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران، ایران
علی حقیقت طلب – کارشناس عمران آب، شرکت مهندسی مشاور آب کاوش سرزمین
محمدرضا بهروزنیا – کارشناس ارشد سازه های آبی، شرکت مهندسی مشاور آب انرژی محیط

چکیده:

این مقاله به مقایسه میان دو راه حل کنترل سیلاب در حوضه مشرف بر شهر و عملیات موضعی مهندسی رودخانه در بازه های شهری می پردازد . دراین مقاله تأثیر سدهای کنترل سیلاب و بندهای آبخیزداری بر دبی پیک سیلاب برای منطقه ای که به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است بررسی و برای دو حالت کنترل سیل با سد و بدون سد به مقایسه اقتصادی گزینه ها اقدام شده است . نتایج حاصله نشان می دهند که کنترل سیلاب در حوضه آبریز منتهی به شهر در مقابل گزینه های کنترل سیل در محدوده شهری و عملیات مهندسی رودخانه، چه به لحاظ اقتصادی و چه به
لحاظ امنیت روانی از اولویت ویژه ای برخوردار است